Grundejerforeningen Stagebjerg Allé afholder ordinær generalforsamling den 6. april 2017 kl. 19.30. Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.